Ποιοτική έρευνα

crisis-management-ilustration

Ποιοτική

Ποιοτική έρευνα. Συνέντευξη σε βάθος (in depth interview)

Με ποιοτική έρευνα γρήγορου ρυθμού (f.s.d.r / fast steps depth research), εντοπίζουμε σύντομα όποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στην επιχείρηση σας ή στον οργανισμό σας.

Αντλούμε πληροφορίες, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσσουμε στρατηγική με τρόπο τέτοιον ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση αποτελεσματικά, κομψά, οργανωμένα και να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί.

Ποιοτική είναι η έρευνα η οποία διεισδύει στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων ώστε να εντοπίσει την έναρξη κάθε συμπεριφοράς.

Εφόσον εντοπιστούν οι διαδρομές των σκέψεων και αποφάσεων, τότε τα δεδομένα αυτά δημιουργούν τον χάρτη της κατάστασης (αντιληπτικός χάρτης) δίνοντας μας τη δυνατότητα να επανασχεδιάσουμε τις διαδρομές με συγκεκριμένη λογική.

Η εργασία μας και ο σχεδιασμός της στρατηγικής μας είναι αλάνθαστες ενέργειες οι οποίες σας προσφέρουν ασφάλεια και επιτυχία στις επιχειρηματικές σας δράσεις.

Qualitative research. In-depth interview

With a quick step depth research, we quickly identify any problem that may exist in your business or organization.

We draw information, analyze the data and design a strategy so that the business operates efficiently, elegantly, organized and resolve the problems that have been identified.

Qualitative is research that penetrates people’s emotional world to identify the beginning of each behavior.

Once the paths of thought and decision are identified, then these data create the map of the situation (perceptual map) enabling us to redesign the paths with a specific logic.

Our work and the planning of our strategy are infallible actions that offer you security and success in your business operations.